Visstandbeheer

In Nederland wordt de laatste tijd hard gewerkt aan schone rivieren en meren.

Ook de stadswateren worden goed onderhouden.

Daarbij staat de zorg voor een goede visstand hoog in het vaandel.

 

Maar wat houdt een goede visstand precies in?

En wie zorgt ervoor dat er op tijd gemaaid wordt?

En in hoeverre mag een vispopulatie door mensen geregeld worden?

Moeten we ook nog rekening houden met mensen die het water anders gebruiken zoals kanoërs?

Dat zijn allemaal vragen die naar boven komen bij het beheren van viswateren.

Vanaf Europees niveau zijn er regels opgesteld die betrekking hebben op de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater, de zogenaamde Kader Richtlijn Water (KRW).

Kwaliteit heeft te maken met bijvoorbeeld de helderheid van het water of de hoeveelheid opgeloste stoffen.

Kwantiteit gaat meer over de hoeveelheid water en wat daar in te sturen is.

Om met al deze vragen en regels om te gaan is er een speciale commissie opgericht, de Visstandbeheerscommissie (VBC).

 

De VBC van hengelsportvereniging "Ons Genoegen" houdt toezicht op alle wateren in de gemeente Woudenberg en de gemeente Scherpenzeel, en een stuk van het Valleikanaal.

In deze VBC zitten Gijs van de Kraats, Evert Dijkhof en Hans Daudey.

Zij houden ongeveer vier keer per jaar een vergadering over het beheer van de viswateren.

Hierin worden allerhande zaken besproken zoals het bemonsteren van de visstand in het Valleikanaal, het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing in de Westerwoudvijver, het herbezetten van de gebaggerde Steen- en Parkvijver en maaitijdstippen.

Daarnaast worden de vijvers en het Valleikanaal elke maand bemonsterd en gecontroleerd op onder andere het zuurstofgehalte.

Bij het beheer en onderhoud van vijvers zijn meerdere partijen betrokken zoals de gemeente, het waterschap, een aannemer, de visstandbeheerder en niet te vergeten enthousiaste vrijwilligers.

Samen zorgen we voor mooie vijvers en natuur waar de hengelsport zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

 

 

Calamiteiten melden bij Hans Daudey tel. 06-49662827 of mailen naar info@hsvwoudenberg.nl

 

Rapport visserijkundig onderzoek Gemeentewateren Woudenberg 2013

 

Rapport visserijkundig onderzoek Gemeentewateren Scherpenzeel 2013