Boetetarief

 

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen per 01-01-2017

 

Feitnummer Overtreding Bedrag

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende

H 645 amet één of twee hengels€ 130
H 645 bmet één peur€ 200
 

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:

H 647 been schriftelijke toestemming€ 90
H 647 chuurovereenkomsten en andere documenten€ 90
 

Niet toegestaan vistuig:

H 648vissen met een niet toegestaan vistuig*
 

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:

H 650 abij het vissen met één of twee toegestane vistuigen€ 280
H 650 bbij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen*
 

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:

H 652 aeen hengel geaasd met in deze periode verboden aas€ 90
H 652 been staand net€ 280
H 654vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem aangewezen water€ 90
H 656tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang€ 90
 

Stuw/vispassage

H 660vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage€ 140
 

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:

H 662 avan een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden€ 90
H 662 bvan één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen€ 90
H 662 cvan één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende€ 130
H 662 deen ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende€ 280
H 662 evan een niet toegestaan vistuig*
 

Levend aas:

H 664vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas€ 370
 

Minimum maten en gesloten tijden (vis):

H 666ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten€ 140
H 668vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd€ 140
H 670voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm€ 280
 

 

* Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie

 

 

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen

 

Valse naam / identificatieplicht:

D 515een valse naam, voornaam, geboortedatum, ect. opgeven€ 370
D 517niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden€ 90
 

Geluidshinder:

H 200nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht€ 140
H 205veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving (APV**)€ 140
 

Vuur stoken:

H 320in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (APV**)€ 280

 

** APV = Algemene Plaatselijke Verordening